Правила и условия

Моля, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване („Условия“, „Условия за ползване“), преди да използвате уебсайта https://tradeprobot.com („Услугата“), управляван от Trade Pro Bot („нас“, „ние“ или „наш“).

Вашият достъп до Услугата и нейното използване се обуславя от приемането и спазването на настоящите Условия. Тези условия се прилагат за всички посетители, потребители и други лица, които имат достъп до Услугата или я използват.

Съгласявате се да се обвържете с настоящите условия, като осъществявате достъп до Услугата или я използвате. Ако не сте съгласни с която и да е част от условията, нямате право на достъп до Услугата.

Сметки

Когато създавате акаунт при нас, винаги трябва да предоставяте точна, пълна и актуална информация. Ако не го направите, това представлява нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на профила ви в нашата Услуга.

Вие носите отговорност за опазването на паролата, която използвате за достъп до Услугата, и за всички дейности или действия, извършени с вашата парола, независимо дали паролата ви е за нашата Услуга или за услуга на трета страна.

Вие се съгласявате да не разкривате паролата си на трети лица. Трябва да ни уведомите незабавно, когато разберете за пробив в сигурността или неоторизирано използване на вашия акаунт.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание, характеристики и функционалност остават изключителна собственост на Trade Pro Bot и нейните лицензодатели.

Връзки към други уеб сайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или не се контролират от Trade Pro Bot.

Trade Pro Bot не контролира и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това Вие потвърждавате и се съгласявате, че Trade Pro Bot не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или за които се предполага, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такива уебсайтове или услуги.

Препоръчваме ви да се запознаете с общите условия и политиките за поверителност на всички уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване

Можем да прекратим или спрем акаунта ви незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите Условията.

При прекратяване правото ви да използвате Услугата незабавно се прекратява. Ако желаете да прекратите акаунта си, можете просто да преустановите използването на Услугата.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да останат в сила и след прекратяването, остават в сила и след прекратяването, включително, без ограничение, разпоредбите за собственост, отказ от гаранции, обезщетение и ограничения на отговорността.

Отказ от отговорност

Използването на Услугата от Ваша страна е на Ваш собствен риск. Услугата се предоставя на принципа „КАКТО Е“ и „КАКТО Е ДОСТЪПНО“. Услугата се предоставя без каквито и да било гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, ненарушаване на права или начин на изпълнение.

Приложимо право

Настоящите условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Сингапур, без да се вземат предвид техните разпоредби за стълкновение на закони.

Неуспехът ни да приложим което и да е право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя от разпоредбите на тези Условия бъде обявена за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези Условия остават в сила. Настоящите условия представляват цялостното споразумение между нас по отношение на нашата Услуга и отменят и заместват всички предишни споразумения, които бихме могли да имаме помежду си по отношение на Услугата.

Промени

Запазваме си правото по свое усмотрение да променяме или заменяме тези условия по всяко време. Ако дадена промяна е съществена, ще се опитаме да ви уведомим поне 30 дни преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна, се определя по наша преценка.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата Услуга след влизането в сила на тези промени, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас.

Логото на Tradeprobot

Водещата платформа за търговия, която дава възможност на търговците да навигират на финансовите пазари с увереност и успех

Услуги

Сигурна платформа

Лесни транзакции

Система за портфейл

Възможности за инвестиции

Купуване и продажба

24/7 поддръжка

Свържете се с

Finaltech PTE Ltd

22 Martin Road, #03-01, Сингапур 239058